Ürün Açıklaması

İnşaat sektöründe alçıcı, sıvacı ve duvarcıların sıva veya alçı yapılan yüzeylerde girintili çıkıntılı oluşmasını önlemek için kullanılır, iş verimini artırır.

Menü